SEO optimalizácia pre vyhľadávače

Skratka SEO vychádza zo začiatočných slov „search engine optimization“, čo sa prekladá ako optimalizácia pre vyhľadávače. Keď hovoríme o vyhľadávačoch na Slovensku, máme na mysli hlavne fulltextový vyhľadávač Google. Okrajovo sú to vyhľadávače Bing od Microsoftu a Zoznam.sk. Celkový proces optimalizácie stránok pre vyhľadávače je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje dobrú prípravu – dopady optimalizácie sa z pravidla prejavujú postupne.

  • vytvoríme analýzu Vašej stránky, analýzu konkurenčných stránok a konkurenčného prostredia
  • optimalizujeme Váš web na vybrané kľúčové slová
  • vykonáme potrebné kroky, aby sa Vaša stránka zobrazovala na prvej stránke vo výsledkoch vyhľadávania pomocou Google na vybrané kľúčové slová

Podľa prieskumov je SEO najefektívnejším nástrojom na získanie relevantného zákazníka. Vo chvíli, keď potenciálny zákazník vstupuje na stránky vyhľadávača s vyhľadávacím dopytom, vyhľadávač mu ponúkne stránky, o ktorých si myslí, že sú pre daný dopyt najrelevantnejšie. Keď sa ale pohybujeme vo vysokom konkurenčnom prostredí, môžeme zistiť, že sa bez optimalizácie nezaobídeme, keďže neoptimalizované stránky sa zobrazujú vo vyhľadávaní z pravidla na nízkych pozíciách, pričom si zákazník väčšinou prezrie výsledky na prvej až druhej strane. 

 

Na slovenskom trhu vyhľadávačov jasne dominuje Google, preto je optimalizácia cielená práve na tento vyhľadávač. Nie je to tak vo všetkých krajinách. Jednoduchým príkladom môže byť napr. Česká republika kde dominuje vyhľadávač Seznam.cz. Táto rôznorodosť vyhľadávačov prináša aj mierne rozdiely pri optimalizácií pre Slovenský trh.

 

Obr. Podiel vyhľadávača Google na Slovensku

Zdroj: http://doyoucee.gemius.com

 

Využijte naše SEO služby a kontaktujte nás.